Úvodní strana > Produkty > Silniční panely

Silniční panely

Společnost PREFA PRAHA a.s. vyrábí silniční panely dle ČSN 736131 (Kryty ze silničních dílců)
pro použití do dočasných účelových komunikací, dočasných objížďkových komunikací
a pro plochy parkovacích míst osobních automobilů za použití 2 drenážních panelů,
ze kterých je složeno modulové parkovací místo. 
Dočasné vozovky ze silničních panelů se navrhují s předpokladem pětileté životnosti panelů
při dodržení předpokládaného dopravního zatížení třídy III – IV podle ČSN 73 6114
a s podélným sklonem komunikace nepřesahujícím 10 %.

Na objednávku lze vyrobit panely do směrových oblouků, a to s min. vnitřním poloměrem 15m.
Barevné řešení panelů je samozřejmé.

Na vyžádání zašleme technický list, případně zpracujeme projektovou dokumentaci.
Modulové rozměry panelů jsou navrhovány na konkrétní požadavek zákazníka,
případně se řídí doporučenými hodnotami uvedených v ČSN 736131. Jsme výrobci
i atypických silničních panelů dle poptávky zákazníka.

Ceník silničních panelů 2017

Ceník silničních panelů 2017

Máte zájem o tento produkt. Kontaktujte nás.

Jméno * Text zprávy *
Příjmení *
E-mail *
Vyplňte důsledně pole označená (*). Děkujeme.