Úvodní strana > Produkty > Komplexní realizace > Skeletové systémy

Otevřený železobetonový skeletový systém

Základní nosný systém tvoří železobetonový skelet, sestavený z průběžných sloupů s konzolami a prostě uložených průvlaků, respektive poloprůvlaků. Nosný systém je možno variantně uložit na obvodových nosných stěnách jedno- nebo vícevrstvých (sendvičových). Ztužení ve vodorovném směru je možno navrhnout v podobě ztužujících trámů, ztužujících stěn nebo kleštinové výztuže.

Nosný systém je otevřený ve smyslu zatížení i modulového uspořádání. Je vhodný jak pro budovy občanské vybavenosti - školy, zdravotní střediska, nákupní centra, tak pro kancelářské, lehké průmyslové a skladové objekty a garáže.

Formovací zařízení umožňuje vysokou přizpůsobivost architektem požadovaného tvaru při dodržení statických parametrů konstrukce.

Jednoduchým řešením styků jednotlivých prvků skeletu se dociluje rychlá montáž s pokud možno úplným vyloučením svařování.

Použitý materiál pro stavební dílce - vyšší třídy betonu - B 35, B 45, B 55 a oceli R 10505, respektive BST IV je předpokladem pro subtilnější konstrukci, tím úsporu materiálu a snížení nákladů.  Naše projekce poradí, případně zpracuje projekt.

Máte zájem o tento produkt. Kontaktujte nás.

Jméno * Text zprávy *
Příjmení *
E-mail *
Vyplňte důsledně pole označená (*). Děkujeme.